Get Adobe Flash player

Koło Naukowe Pedagogów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, działa od kilku lat.  Po krótkiej przerwie reaktywowało swoją działalność, której celem jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz edukacyjnej. Zapraszamy do współpracy, chętnych prosimy o zgłaszanie się do:
Przewodniczącej Koła : Justyny Kwiecińskiej,  I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną
Zastępcy Przewodniczącej : Jolanty Kowalczyk, I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną
Sekretarza : Kseni Bondara, I Rok - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną
Koło Naukowe Pedagogów jest strukturą otwartą i dynamiczną, zarówno w zakresie przyjmowania nowych członków jak również poszukiwania nowych i ciekawych form pracy.
Opiekunem dydaktycznym jest mgr Dorota Zagrodnik