Get Adobe Flash playerPROTOKÓŁ Nr 1/2017/2018

z dnia 29 października 2017 r. ze spotkania kierownictwa i pracowników Uczelni z Samorządem Studentów oraz starostami grup dydaktycznych

W spotkaniu udział wzięli:

1. Dziekan Wydziału Pedagogicznego – ks. dr Jerzy Król

2. mgr Agnieszka Słowińska – pracownik kwestury

3. mgr Malwina Blecha – referent Dziekanatu

4. Przedstawiciele Samorządu Studentów

5. Starości grup dydaktycznych.

 

 

 Porządek spotkania:

 

     1. Wystąpienie Pana Dziekana:

 

         Pan Dziekan ks. dr Jerzy Król zapoznał zebranych z obowiązującym ”Regulaminem studiów” oraz organizacją zajęć w roku akademickim 2017/2018. Zwrócił uwagę na prawa i obowiązki regulaminowe studentów oraz możliwości korzystania z pomocy Samorządu Studenckiego i form pomocy materialnej.

     2. Lista starostów grup dydaktycznych (załącznik nr 1).

 

     3. Wybór członków komisji stypendialnych na rok akademicki 2017/2018 (Uchwała nr 1/2017/2018).

 

     4. Wybór członków Rady Uczelnianego Samorządu Studentów na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 2).

 

     5. Wybór członków Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 3).

 

     6. Wybór studentów - członków Senatu LSW w Rykach na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 4).

 

     7. Wybór członków Rady Bibliotecznej na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 5).

 

     8. Wybór Rzecznika Praw Studenta na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 6)

 

Protokół sporządziła:

mgr Malwina Blecha