Get Adobe Flash playerPROTOKÓŁ Nr 1/2016/2017

z dnia 07 października 2016 r. ze spotkania kierownictwa i pracowników Uczelni z Samorządem Studentów oraz starostami.

W spotkaniu udział wzięli:

1. Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr Mirosława Brasławska- Haque

2. mgr Agnieszka Sławińska

3. mgr Monika Berezińska

4. Przedstawiciele Samorządu Studentów

5. Starości grup dydaktycznych.

 

Porządek spotkania:

 

1. Wystąpienie Pani Dziekan:

 

         Pani Dziekan dr Mirosława Brasławska- Haque zapoznała zebranych z obowiązującym ”Regulaminem studiów” oraz organizacją zajęć w roku akademickim 2016/2017. Zwróciła uwagę na prawa i obowiązki regulaminowe studentów oraz możliwości korzystania z pomocy Samorządu Studenckiego i form pomocy materialnej.

2. Przedstawienie działalności Koła Naukowego Pedagogów przez Panią Dziekan.

 

            Pani Dziekan dr Mirosława Brasławska – Haque przedstawiła zebranym główne cele
i założenia działalności koła. W skrócie przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia i inicjatywy, w których członkowie koła brali udział, w kilku słowach zachęciła nowo przybyłych do uczestnictwa w zajęciach koła.

           

3. Wybory starosty  I roku studiów (załącznik nr 1).

 

4. Wybór członków komisji stypendialnych na rok akademicki 2016/2017
                (Uchwała nr 1/2016/2017).

 

5. Wybór członków Rady Uczelnianego Samorządu Studentów na rok akademicki 2016/2017
                (załącznik nr 2).

 

6. Wybór członków Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów na rok akademicki 2016/2017
                (załącznik nr 3).

 

7. Wybór studentów - członków Senatu LSW w Rykach na rok akademicki 2016/2017
                (załącznik nr 4).

 

8. Wybór członków Rady Bibliotecznej na rok akademicki 2016/2017 (załącznik nr 5).

 

9. Wybór Rzecznika Praw Studenta na rok akademicki 2016/2017 (załącznik nr 6).


Protokół sporządziła:

mgr Monika Berezińska