Get Adobe Flash player


RADA UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY:

- Aleksandra Ośko

I rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

Z- CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY:

- Marta Jabłońska

II rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

SEKRETARZ RADY:

- Paulina Węgier - Grzechnik

III rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

CZŁONEK RADY:

- Mariusz Jeruzalski

I rok – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

ZARZĄD UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW
- Robert Grygiel

III rok Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie

Z- CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU:
- Izabela Ochmańska

I rok Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

SEKRETARZ ZARZĄDU
- Justyna Kruszewska

III rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

 

 
RZECZNIK PRAW STUDENTA
- Justyna Kruszewska

III rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną