Get Adobe Flash player


RADA UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY:

- Krzysztof Hałas

III rok - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Z- CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY:

- Piotr Kordel

I rok  - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

SEKRETARZ RADY:

- Paulina Węgier - Grzechnik

II rok  - Pedagogika obronna z bezpieczeństwem publicznym

CZŁONEK RADY:

- Marta Jabłońska

I rok - Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

 

ZARZĄD UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU:
- Małgorzata Janiszek
III rok Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapia pedagogiczną
Z- CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU:
- Robert Grygiel
II rok Pedagogika obronna z bezpieczeństwem publicznym

SEKRETARZ ZARZĄDU
- Magdalena Mroczek
I rok Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapia pedagogiczną

 
RZECZNIK PRAW STUDENTA
 

Krzysztof Hałas

III rok profilaktyka społeczna i resocjalizacja