Get Adobe Flash player

            Studia adresowane są do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnego wsparcia i opieki zarówno dzieciom i młodzieży, jak również osobom starszym i niepełnosprawnym. Studenci nauczą się, m.in.: nawiązywania kontaktu z podopiecznym; udzielania wsparcia emocjonalnego, diagnozowania jego potrzeb i problemów. Nabędą umiejętność planowania i realizowania zadań we współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, jak również w środowisku domowym ludzi starszych, w domach pomocy społecznej, w zakładach opieki zdrowotnej (w kraju i za granicą) lub rozpocząć indywidualną działalność w tym zakresie.