Get Adobe Flash player

Magister filologii polskiej w zakresie: specjalność nauczycielska. Tytuł uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom ukończenia studium nauczycielskiego w specjalności nauczanie początkowe. Egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UMCS w Lublinie w zakresie informacji naukowej.

 

PRZEDMIOTY:

Emisja głosu