Get Adobe Flash player

mgr Alicja Kuchnio

 

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie pedagogiki- na specjalności pedagogika szkolna.

Zainteresowania naukowe: pedagogika, psychologia i logopedia, a szczególnie terapia logopedyczna alalii, afazji oraz opóźnionego rozwoju mowy. A także profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci, w tym praca logopedy w zespołach do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Logopeda z 37 letnim stażem pracy, przez kilkanaście lat prowadziła swój gabinet logoped., pracowała z dziećmi specjalnej troski w Polskim  Stowarzyszeniu z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
Dorobek naukowy :opracowania materiałów na prowadzone liczne szkolenia dla nauczycieli w trakcie 39 letniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, materiały na szkolenia w PCDZN w Puławach oraz opracowania materiałów dla studentów i słuchaczy LSW w Rykach. Opracowuję także programy terapeutyczne dla potrzeb terapii chorych z afazją oraz dzieci specjalnej troski. Wszystkie dotyczą tematyki logopedycznej. Opublikowana praca w Zeszytach Naukowych 10/2010 n.t. Wprowadzenie do logopedii. Wydane przez LSW w Rykach.
Nagrody, odznaczenia: nagroda Kuratora Oświaty, liczne nagrody Starosty Ryckiego, Srebrny Krzyż Zasługi,Medal KEN oraz Złoty Medal Za Długoletnią Służbę.