Get Adobe Flash player

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Tytuł nadany radą uchwały Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie.     

 

PRZEDMIOTY:

Pedagogika terapeutyczna
Metodyka oddziaływań terap. i reh.
Psychoterapia