Get Adobe Flash player

dr hab. Janusz Ślusarski

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania-

tytuł rozprawy doktorskiej Psychologiczno-społeczne determinanty kształtowania świadomości imperialistycznego zagrożenia u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki - stopień nadany na podstawie cyklu publikacji poświęconego zagadnieniom związanym z analizą stanowisk pracy jako podstawową modelowania procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w uczelni zawodowej

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologii i pedagogiki. Autor licznych artykułów naukowych i monografii. Organizator i współorganizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Praktyk z wieloletnim stażem pracy.