Get Adobe Flash player

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i psychologii Tytuł uzyskany na Wydziale Nauk Pedagogicznych Wojskowej Akademii Politycznej. Czynny udział w konferencjach. Współorganizator konferencji naukowych i międzynarodowych. Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym.

 

PRZEDMIOTY:

Psychologia rozwojowa i osobowości
Psychologia pracy
Psychologia społeczna
Seminarium dyplomowe