Get Adobe Flash player

Rektor wydziału pedagogicznego LSW. Doktor Nauk Wojskowych w zakresie sztuki wojennej- specjalność metodyka wojskowa. Tytuł uzyskany na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Magister pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. Jest współautorem 6 publikacji zwartych i ponad 30 artykułów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej oraz promotorem 32 prac magisterskich (UMCS) i 80 prac licencjackich w naszej Uczelni. Interesuje się pedagogiką kultury i dydaktyką szkoły wyższej. Przez dwa lata był Kierownikiem Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie.

 

PRZEDMIOTY:

Seminarium dyplomowe
Edukacja obronna społeczeństwa
Wykład monograficzny