Get Adobe Flash player

dr Kazimierz Jurzysta

 

dr Doktor nauk wojskowych w zakresie sztuki wojennej- specjalność metodyka wojskowa

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze pedagogiki obronnej, antropologii kulturowej, edukacji ustawicznej oraz rodziny. Autor artykułów poświęconych problematyce rodziny, oraz rozwojowi edukacji ustawicznej. Współautor 6 publikacji zwartych i ponad 30 artykułów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowo- dydaktycznych. Praktyk posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe.