Get Adobe Flash player

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania. Tytuł uzyskany na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Magister pedagogiki WAP. Jest organizatorem kilkunastu konferencji naukowych oraz autorem ponad 40 publikacji. Jest promotorem 40 prac magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ponad 40 prac inżynierskich w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz ponad 180 prac licencjackich.

 

PRZEDMIOTY:

Psychologia ogólna
Logika praktyczna
Seminarium dyplomowe