Get Adobe Flash player

dr Mirosława Brasławska-Haque

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka pedagogiki specjalnej i studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Adiunkt w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Pedagog, terapeuta, dyrektor w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Realizatorka licznych szkoleń we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Zainteresowania poznawcze: pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku i jego rodzinie (profilaktyka i terapia) oraz kwestia integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Autorka 30 publikacji naukowych. Promotor około 400 prac licencjackich i magisterskich.

 

PRZEDMIOTY:

Metodyka oddziaływań profilaktycznych
Pedagogika przedszkolna
Seminarium dyplomowe