Get Adobe Flash player

Dziekan Wydziału Pedagogicznego LSW. Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki. Tytuł uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Tytułu magistra uzyskany na kierunku pedagogika specjalna na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Studiów podyplomowych –wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi na wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Puławach. Ukończenie licznych kursów i szkoleń w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodziną.

 

PRZEDMIOTY:

Metodyka oddziaływań profilaktycznych
Pedagogika przedszkolna
Seminarium dyplomowe