Get Adobe Flash player

dr hab. Danuta Wosik-Kawala

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Główne zainteresowania naukowe:

a. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, systemem wartości, a także szeroką problematyką dotyczącą samooceny młodzieży (jej kształtowaniem oraz konsekwencjami niskiej samooceny w postaci anoreksji, bigoreksji itp.).

b. Opieka i wychowanie dzieci osieroconych, opuszczonych i zaniedbanych przez

własnych rodziców;

c. Sylwetka nauczyciela – wychowawcy w kontekście jego pracy

wychowawczej;

Autorka i współautorka książek: Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum (2007), Rozwijaniekompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2013), Podstawy emisji głosu (2015),

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym (2009), Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydanie II uzupełnione i poprawione (2015),

Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli (2010, Wydanie II 2012, Wydanie III2015), Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej (2017).

Redagowała i współredagowała naukowo monografie:

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze (2011, 2012, 2015), Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się (2009, 2011),

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (2011,2013),

Internet w psychologii – psychologia w Internecie (2011),

Wychowanie wobec wyzwań współczesności (2011),

Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur (2012),

Wychowawcza rola szkoły (2012). Autorka i współautorka ponad 60 artykułów naukowych. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. Recenzent wydawniczy 8 monografii, recenzent 2 przewodów habilitacyjnych, recenzent wielu artykułów w czasopismach punktowanych.