Get Adobe Flash player

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Akt powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego WSUPiZ.

 

PRZEDMIOTY:

Seminarium dyplomowe