Get Adobe Flash player

ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski

 

Uzyskanie stopnia profesora nadzwyczajnego (belwederskiego) na podstawie pracy: K. Popielski (2008). "Psychologia egzystencji. Wartości w życiu". Wyd. KUL. Lublin oraz całości dorobku naukowego. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii-tytuł nadano na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pdt.: Neotyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia.

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości. Główne dziedziny badań: diagnostyka pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne, psychologia osobowości oraz psychologia zdrowia. Autor wielu książek, licznych artykułów naukowych oraz wielu testów psychologicznych. Odbył kilka staży zagranicznych i wyjazdów naukowych. Należy do różnych towarzystw naukowych. Jest laureatem licznych wyróżnień państwowych i nagród. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich, rozpraw doktorskich oraz grantów naukowych.