Get Adobe Flash player

dr Maja Buczkowska-Gola

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł magistra uzyskany na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w "Inter-Edukacji" Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów rozwojowych młodzieży, środowiska rodzinnego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ukończenie licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu wyżej wymienionych zagadnień.