Get Adobe Flash player

dr Kwaśniewska Grażyna

dr Grażyna Kwaśniewska

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się, famililogii- w zakresie wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością: współczesnego wspomagania i problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka i współautorka wielu artykułów i monografii. Uczestniczka wielu konferencji i seminariów naukowo- dydaktycznych, warsztatów i szkoleń.