Get Adobe Flash player

mgr Wałach Barbara

mgr Barbara Wałach

 

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz szereg studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe w zakresie: Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja.

Interesuje się niedostosowaniem społecznym; pracuje jako Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Udziela pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej poprzez rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych i psychologicznych.