Get Adobe Flash player

dr Rososzczuk Anna

dr Anna Rososzczuk

 

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy ,,Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza pracownika - podmiotu leczniczego przy wykonywaniu jego obowiązków". Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego.