Get Adobe Flash player

dr Ruslan Jakovyshyn

dr Ruslan Jakovyshyn

 

Doktor nauk pedagogicznych w specjalności pedagogika ogólna i historia pedagogiki.

Zainteresowania naukowe realizowane są w dziedzinie historii pedagogiki, zagadnień wychowawczych (wychowanie moralno-religijne), kształtowania osobowości nauczyciela (pdeutologia), problemów społecznych (pedagogika społeczna, polityka społeczna). Wyniki badań z tej problematyki zostały ujawnione przez naukowe publikacje, udziały w konferencjach (referaty, wystąpienia), współautorstwo w napisaniu naukowych prac zbiorowych, wydanie własnych rozpraw badawczych,  przeprowadzenie sondaży, wywiadów.