Get Adobe Flash player

Rekrutacja PSZ

Bezpłatna szkoła zaprasza do

POLICALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO w RYKACH

Szkoła:

- posiada uprawnienia szkół publicznych

- realizuje program zatwierdzony przez MEN

- wydaje nieodpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- podanie z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia

- 2 zdjęcia

- xero dowodu osobistego (awers i rewers)

Adres szkoły:

08-500 Ryki, ul. Warszawska 3b

Telefon: 81 865-43-54 wew.18,  516 157 106