Get Adobe Flash player

WYKŁAD DLA STUDENTÓW„REFLEKCJE O EUGENETYCE”ORAZ „BIOETYKA I PRAWA CZŁOWIEKA”

 

Po spotkaniu w Sali Senatu, pełniący rolę gospodarza Rektor Uczelni zapoznał gości z historią Lubelskiej Szkoły Wyższej, jej funkcjonowaniem i zasadami oraz organizacją kształcenia. Dyskutowano o specjalnościach, które w Lubelskiej Szkole Wyższej związane są ściśle z kierunkiem „Pedagogika”.

Ze względu na ograniczony czas, jakim dysponowali goście, wygłoszono dwa krótkie wykłady w dużej auli Uczelni.

Pani Profesor Luisella Battaglia  wygłosiła wykład dotyczący praw człowieka w kontekście szeroko rozumianej bioetyki.

Pani Profesor Ida Li Vigni zainteresowała uczestników wykładu rozważaniami o eugenice (eugenetyce) podając szereg negatywnych przykładów wcale z nieodległej przeszłości.

Wykłady podsumował Pan Profesor Ado Paolo Rossi a całością ich przebiegu pod względem organizacyjnym kierował bardzo sprawnie Pan dr Gabriele Reale.

W wykładach uczestniczyli zaproszeni goście, kadra dydaktyczna, słuchacze studiów podyplomowych a także słuchacze i uczniowie Policealnego Studium Zawodowego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.

Dodać należy, że tak jak dotychczas, za zorganizowanie spotkania wyrażamy wdzięczność Pani Urszuli Walerii Welc – Założycielce Fundacji „Weinstein Welc” w Warszawie a także niezawodnemu jak zawsze, pełnomocnikowi Rektora ds. współpracy z zagranicą Panu Profesorowi Ivanowi Iurlo.