Get Adobe Flash player

Kierunki WSGE

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
  "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

  Informacje ogólne o kierunku:
  Studia wyższe pierwszego stopnia realizowane w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają sześć semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaoczne).
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 • ZARZĄDZANIE
  studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
  "ZARZĄDZANIE"

  Informacje ogólne
  Kierunek „zarządzanie” (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata). 3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata zarządzania w zakresie wybranej specjalności.

 • PRAWO URZĘDNICZE

  studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
   Informacje ogólne
  Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” potrafią m.in.:
  - biegle znać postępowanie administracyjne,
  - czytać i interpretować akty prawne,
  - zarządzać jednostką administracji publicznej lub samorządowej,
  - sprawnie poruszać się w postępowaniach przetargowych,
  Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” są przygotowani do m.in. w:
  - konkursów na stanowiska w administracji publicznej, w tym na stanowiska kierownicze,
  - kancelariach prawnych jako specjalista od prawa administracyjnego oraz postępowania  
    administracyjnego,
  - dużych firmach jako specjalista ds. obsługi prawnej
 • ADMINISTRACJA

  studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
  "ADMINISTRACJA"

   

  Informacje ogólne
  Kierunek „administracja” (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata). 3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata administracji w zakresie wybranej specjalności.

   

   

  MECHATRONIKA

   

  studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku

  "MECHATRONIKA"

  Informacje ogólne

  Mechatronika jest interdyscyplinarną specjalnością inżynierską, obejmującą: Mechanikę, Elektronikę, Elektrotechnikę, Automatykę i Informatykę. Ukierunkowana jest ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (składających się z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromagnetycznych, optoelektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autonomiczne rozpatrywanie jest niemożliwe ze względu na interakcję i synergiczne powiązania poszczególnych podukładów. Trzeba podkreślić, że urządzenia techniczne o takim właśnie wysokim poziomie integracji stają się aktualnie produktami dominującymi na rynku sprzedaży (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędowe, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, „inteligentny" sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.).

licencjackie