Get Adobe Flash player

Kierunki WSHE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO - EKONOMICZNA
w BRZEGU
(wshe.edu.pl)

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunku filologia rosyjska, w proponowanych specjalnościach:

(W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach został utworzony Punkt konsultacyjno – rekrutacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu)


CZESNE NA ROK 2016/2017

 OPŁATY ZA STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA

WPISOWE - TYLKO TERAZ 0 PLN
(przy składaniu dokumentów należy wpłacić 100 zł na poczet pierwszej raty czesnego)
STUDIA STACJONARNE - 1500 ZŁ ZA SEMESTR
STUDIA NIESTACJONARNE - 1500 ZŁ ZA SEMESTR