fbpx
Animacja kultury z arteterapią

Studia adresowane są do osób z pasja pracy z dziećmi, chcącym pomagać dzieciom w samorozwoju rozumiejącym nowoczesną rzeczywistość, w której nie ma miejsca na rutynowe myślenie… odczuwanie i działanie, oraz zainteresowanych pracą instruktorów i animatorów kultury; pedagogów, nauczycieli i wychowawców; terapeutów i pracowników służb medycznych, instruktorów warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników domów opieki społecznej. Ponadto studia kierowane są do osób, które prowadzą zajęcia, a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej. Adresatami studiów mogą być również wychowawcy w różnego rodzaju placówkach oświatowych, terapeuci, pracownicy służb medycznych i bibliotekarze.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Animacja kultury z arteterapią’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Animacja kultury z arteterapią” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Instytucjach kultury,
 • Instytucjach oświaty,
 • Ośrodkach terapeutycznych,
 • Instytucjach samorządowych,
 • Instytucjach pozarządowych,
 • Stowarzyszeniach o charaktere działalności społeczno-kulturalnej,
 • Turystyce i promocji zdrowia,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Animacja kultury z arteterapią” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Pedagog,
 • Nauczyciel,
 • Wychowawca,
 • Instruktor i animator kultury,
 • Instruktor warsztatów terapii zajęciowej,
 • Pracownik domów opieki społecznej,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24