Animacja społeczna i rozwój lokalny

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych jakością życia w środowisku lokalnym gminy/miasta/dzielnicy i pragnących zaangażować się, jako obecni lub przyszli pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w działania wpływające na jej poprawę. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na inicjowanie lub włączenie się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, rozwój danej społeczności, efektywne organizowanie i zarządzanie pracą grupową, współpracę z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, kreowanie rozwiązań prorozwojowych w obszarze edukacji i kultury. Studia na tej specjalności przygotowują do diagnozowania sytuacji społeczności, w tym – jej zasobów, możliwości rozwojowych i czynników hamujących rozwój, dają umiejętności projektowania i wprowadzania zmian w środowisku lokalnym.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Animacja społeczna i rozwój lokalny’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

  • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • Podjęcia studiów II go stopnia,
  • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Animacja społeczna i rozwój lokalny” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

  • Instytucjach samorządowych,
  • Organizacjach poarządowych,
  • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Animacja społeczna i rozwój lokalny” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

  • Edukator zdrowego stylu życia w różnych instytucjach systemu ochrony zdrowia,
  • Specjalista w dziedzinie działań rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym w instytucjach samorządowych,
  • Koordynator projektów w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych,
  • I wielu innych.
Koszt - studia niestacjonarne
200 zł
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.

Studiuj za 299zł miesięcznie!

Wypełnij formularz, zarejestruj się i otrzymaj kod rabatowy uprawniający do udziału w promocji.

Rejestracja trwa do 14 października 2018 r. Cena obejmuje wszystkie specjalności studiów licencjackich i dotyczy płatności miesięcznych.

Zarejestruj się

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24