Biblioteka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach utworzona została w 2001 roku. Ulokowana jest na parterze budynku głównego LSW a w jej skład wchodzą:

1. Czytelnia w której skorzystać można z ponad 2000 woluminów książek. Wyposażona jest w 25 stanowisk (w tym pięć przygotowanych do pracy z komputerami). Dla ułatwienia wyszukiwania informacji książki pogrupowane zostały w dziewięć działów wiedzy reprezentujących m.in.: pedagogikę, psychologię, socjologię, informatykę itd. W czytelni skorzystać możemy z kilku tytułów prasowych, które Biblioteka prenumeruje m. in.:  Rzeczpospolita, Komputer Świat, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Niepełnosprawność i Rehabilitacja;

2. Wypożyczalnia połączona z magazynem książek nr 1 o powierzchni 45 m.kw. wyposażona jest w regały o łącznej długości 150 m.b. półek na których znajduje się blisko 5000 woluminów książek głównie z zakresu dziedzin wiedzy wykładanych w Uczelni. W wypożyczalni skorzystać możemy również z katalogów: ogólnego, czytelni (alfabetyczne), rzeczowego (oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), przedmiotowego oraz z katalogu prac dyplomowych absolwentów;

3. Magazyn czasopism;

4. Dział opracowań zbiorów.

Biblioteka LSW łącznie (wypożyczalnia + czytelnia) posiada blisko 8000 woluminów książek. W okresie rocznym wzbogaca się średnio o 1000 nowych pozycji książkowych, głównie z zakupu ze środków własnych.