fbpx
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Studia adresowane są do osób zainteresowanych łączeniem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych, w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji oraz z wiedzą o społeczeństwie, oraz rozwijaniem postawy społecznego zaangażowania i obywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe oraz kształtowaniem postawy patriotycznej.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych.
 • Odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • Samorządzie terytorialnym,
 • Zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa oraz obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy,
 • Nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24