fbpx
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe

Studia adresowane są do osób zainteresowanych łączeniem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji, oraz organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologicznej, socjalnej w następstwie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych, promocji edukacji dla bezpieczeństwa i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych.
 • Odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • Samorządzie terytorialnym,
 • Zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Pracownik pionu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przedsiębiorstw,
 • Instruktor w Ośrodkach szkoleniowych,
 • Specjalista w jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności,
 • Specjalista gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego,
 • Pracownik ośrodków interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych,
 • Ekspert w instytucjach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • Pracownik administracji szkolnej,
 • Specjalista w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24