fbpx
Edukacja i promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Studia adresowane są do osób zainteresowanych promowaniem zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia. Ponadto dysponowaniem umiejętnościami nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych i społecznych.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja i promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja i promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych,
 • Organizacjach pozarządowych, a także samorządach terytorialnych,
 • Domach kultury,
 • Pałacach młodzieży,
 • Ogrodach jordanowskich,
 • Międzyszkolnych ośrodkach sportowych,
 • Ogniskach pracy pozaszkolnej,
 • Placówkach kształcenia ustawicznego,
 • Placówkach kształcenia praktycznego,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja i promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Edukator zdrowego stylu życia w różnych instytucjach systemu ochrony zdrowia, w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, a także samorządach terytorialnych,
 • Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych – planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,
 • Nauczyciel konsultant – wykonuje prace związane z organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24