Edukacja medialna i informatyka szkolna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych edukacyjnymi zastosowaniami informatyki, technologii informacyjnych oraz mediów cyfrowych i systemów komunikacji w świecie wirtualnym.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja medialna i informatyka szkolna” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz podjęcia studiów II go stopnia i studiów podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja medialna i informatyka szkolna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Administracji oświatowej szczebla rządowego i samorządowego,
 • Placówkach medialnych i informacyjno-informatycznych,
 • Agencjach multimedialnych, interaktywnych i reklamowych,
 • Wydawnictwach,
 • Domach mediowych,
 • Telewizji, radiu, portalach internetowych, firmach szkoleniowych,
 • Telefonii komórkowej,
 • Instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • Szkolnych centrach informatyczno-dydaktycznych,
 • Marketingu i budowaniu wizerunku instytucji edukacyjnych,
 • Środkach masowego przekazu,
 • Redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, np. Portalach społecznościowych zakresie spraw edukacji,
 • Agencjach reklamowych,
 • Urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. Kontaktów z mediami,
 • Ośrodkach kultury,
 • Instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. Świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych),
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja medialna i informatyka szkolna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Projektant grafiki,
 • Administrator stron www,
 • Metodyk edukacji na odległość,
 • Metodyk multimedialny,
 • Pedagog multimedialny,
 • Specjalista ds. technologii informatyczno-komunikacyjnych
 • Projektant aplikacji multimedialnych,
 • Projektant animacji i gier komunikacyjnych,
 • I wielu innych.
Koszt - studia niestacjonarne
200 zł
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24