Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, posiadaniem przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedszkola oraz jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach podstawowych klas I-III,
 • Placówkach wychowania przedszkolnego,
 • Świetlicach szkolnych,
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • Placówkach artystycznych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • Terapeuta pedagogiczny do prowadzenia grupowych i indywidualnych specjalistycznych zajęć terapii specjalistycznej, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie specyficznych trudności w zakresie uczenia się podstawowych kompetencji szkolnych oraz zajęć socjoterapeutycznych wobec dzieci/uczniów z zaburzeniami funkcjonowania w grupie rówieśniczej (przedszkola i klasy szkolnej),
 • I wielu innych.
Koszt - studia niestacjonarne
200 zł
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.

Studiuj za 299zł miesięcznie!

Wypełnij formularz, zarejestruj się i otrzymaj kod rabatowy uprawniający do udziału w promocji.

Rejestracja trwa do 14 października 2018 r. Cena obejmuje wszystkie specjalności studiów licencjackich i dotyczy płatności miesięcznych.

Zarejestruj się

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24