fbpx
Edukacja zdalna i grafika komputerowa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz projektowych i programistycznych, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów i platform cyfrowych w naukach humanistycznych i społecznych, a w szczególności projektowaniem i tworzeniem materiałów dydaktycznych – tekstowych, audialnych, wizualnych, multimedialnych oraz internetowych.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja zdalna i grafika komputerowa’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja zdalna i grafika komputerowa” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Placówkach medialnych i informacyjno-informatycznych,
 • Agencjach multimedialnych, interaktywnych i reklamowych,
 • Wydawnictwach,
 • Domach mediowych,
 • Telewizji, radiu, portalach internetowych, firmach szkoleniowych,
 • Telefonii komórkowej,
 • Instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • Szkolnych centrach informatyczno-dydaktycznych,
 • Marketingu i budowaniu wizerunku instytucji edukacyjnych,
 • Środkach masowego przekazu,
 • Redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, np. Portalach społecznościowych zakresie spraw edukacji,
 • Agencjach reklamowych,
 • Urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. Kontaktów z mediami,
 • Ośrodkach kultury,
 • Instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. Świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych),
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja zdalna i grafika komputerowa” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Metodyk i koordynator kształcenia komplementarnego,
 • Projektant multimedialnych materiałów edukacyjnych,
 • Specjalista w zakresie tworzenia, realizacji, kontroli i oceny kształcenia zdalnego w ośrodkach szkoleniowych, placówkach oświatowych, w działach kształcenia kadr urzędów publicznych i przedsiębiorstw, a także w wydawnictwach i podmiotach produkujących oraz dystrybuujących multimedialne materiały edukacyjne,
 • Projektant grafiki i aplikacji multimedialnych,
 • Metodyk edukacji na odległość,
 • Metodyk multimedialny,
 • Pedagog multimedialny,
 • Specjalista ds. spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych,
 • Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych.
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24