fbpx
Edukacyjne poradnictwo personalne i zawodowe oraz terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych połączeniem terapii pedagogicznej ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne z udzielaniem pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę, pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej, oraz efektywnego projektowania doskonalenia zawodowego kadr.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacyjne poradnictwo personalne i zawodowe oraz terapia pedagogiczna’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacyjne poradnictwo personalne i zawodowe oraz terapia pedagogiczna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej),
 • Ochotniczych hufcach pracy (m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, młodzieżowych biurach pracy, mobilnych centrach informacji zawodowej, klubach pracy),
 • Agencjach zatrudnienia (m.in. w biurach pośrednictwa pracy, biurach poradnictwa zawodowego, biurach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej),
 • Instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych),
 • Instytucjach dialogu społecznego,
 • Instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • Akademickich biurach karier,
 • Szkolnych ośrodkach karier (na poziomie szkoły gimnazjalnej),
 • Gminnych centrach informacji,
 • Ośrodkach wspierania przedsiębiorczości,
 • Centrach pomocy rodzinie,
 • W działach zarządzania personelem, działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych,
 • Organizacjach pozarządowych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacyjne poradnictwo personalne i zawodowe oraz terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • Nauczyciel doradca zawodowy: w szkołach, placówkach, w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • Doradca w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24