Kursy doskonalące dla oświaty

Kursy doskonalące dla oświaty to oferta skierowana do instytucji i pracodawców sektora oświaty, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje swoich pracowników oraz zwiększyć ich umiejętności, aby mogli oni najbardziej adekwatnie odnaleźć się we współczesnych realiach rynkowych obszaru oświaty.

Szkolenia rad pedagogicznych

Tego rodzaju szkolenia to świetny sposób na szybkie i sprawne przeszkolenie całego składu rady pedagogicznej w obszarze kluczowych zagadnień.

Dydaktyczno-wychowawcze umiejętności nauczyciela

Kursy dydaktyczno-wychowawcze to najlepsza oferta dla pracodawców, którzy chcą poszerzyć umiejętności dydaktyczne swojej kadry.

Psychologiczno-interpersonalne umiejętności nauczyciela

Szkolenia psychologiczno-intepersonalne pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności Twojej kadry w dziedzinach jego umiejętności interpersonalnych.

Kursy komputerowe

Kursy komputerowe pozwolą Twojej kadrze rozwinąć skrzydła w dziedzinie postępującej informatyzacji współczesnego świata.

Reforma programowa

Szkolenia z reformy programowej pozwolą Tobie oraz Twojej kadrze lepiej zrozumieć wymagania stawiane przed Wami przez nowo-wprowadzane przepisy.