Kursy doskonalące dla oświaty
Kursy komputerowe

Kursy komputerowe pozwolą Twojej kadrze rozwinąć skrzydła w dziedzinie postępującej informatyzacji współczesnego świata.

Kursy komputerowe
Cele kursu:
Poznanie funkcjonalności oraz zastosowanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym.

Liczebność grupy: 10-15 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 80,00 zł.
Cele kursu:
1. Poznanie budowy systemu,
2. Umiejętność rejestrowania lekcji w module lekcyjnym,
3. Umiejętność sporządzania wydruków i tabel,
4. Umiejętność przeglądania witryny dla rodziców/ucznia, prowadzenie dzienników zajęć innych niż standardowe, doskonalenie pracy nauczyciela.
5. Poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
a) Ile czasu potrzeba na wdrożenie e-dziennika ?
b) Czy do e-dziennika dodawane są nowe funkcjonalności?
c) Czy stosowanie dziennika elektronicznego nie wpłynie niekorzystnie na kontakt rodzic/opiekun – nauczyciel?

Liczebność grupy: 10-15 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 80,00 zł.
Cele kursu:
1. Moodle jako kształcenie na odległość-poznanie jego funkcji oraz możliwości.
2. Moodle jako narzędzie e-learningu w szkole.
3. Poznanie organizacji e-kursu dla uczniów przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.
4. Sposoby prezentowania wiedzy na e-kursie.

Liczebność grupy: 10-15 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Cele kursu:
1. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w nauczaniu przedmiotowym.
2. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
3. Wykorzystanie programów komputerowych do nowoczesnego nauczania.
4. Analiza stanu wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu zintegrowanym.
5. Prawne i społeczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Liczebność grupy: 10-15 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Dokumenty

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.

Pobierz kartę zamówienia dla grupy zorganizowanej klikając tutaj.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 2