Kursy nadające uprawnienia

Kursy nadające uprawnienia skierowane są do osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć uprawnienia w określonych dziedzinach rynku pracy.

Kursy nadające uprawnienia​
Cele kursu:
Przygotowanie nauczycieli lub innych osób pełnoletnich do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 150,00 zł.
Cele szkolenia:
Nabycie wiedzy pod katem merytorycznym, praktycznym oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 350 zł.
Cele kursu:
1. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku,
2. Nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 180,00 zł.
Dokumenty

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.

Pobierz kartę zamówienia dla grupy zorganizowanej klikając tutaj.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 2