Studia podyplomowe z oferty edukacyjnej LSW mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie.

Po ukończeniu studiów gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych LSW.