Poznaj ofertę Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Rykach
W ramach Liceum Ogólnoksztalcącego dla dorosłych w Rykach znajdującego się przy Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach wszyscy dorośli słuchacze mogą nieodpłatnie odbyć kształcenie poziomu szkoły średniej oraz przygotować się do matury.
Twoja nauka potrwa cztery semestry. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz może przystąpić do matury. Nauka jest bezpłatna!
Twoja nauka potrwa sześć semestrów. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz może przystąpić do matury. Nauka jest bezpłatna!

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Rykach jest bezpłatna!

Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych oraz realizuje program zatwierdzony przez MEN!

Liceum wydaje nieodpłatnie zaświadczenia do ZUS i KRUS!

Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz może przystąpić do matury!

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 18