fbpx
Menadżer oświaty

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zarządzaniem oświatą w organach prowadzących, sprawowaniem funkcji kierowniczych w różnego typu instytucjach edukacyjnych, a także organizacjach świadczących usługi na rzecz edukacji, organach samorządowych i organizacjach pozarządowych, profesjonalnym posługiwaniem się prawem oświatowym, przygotowywaniem projektów i pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, promowaniem osiągnięć instytucji oświatowych, przydatnych w warunkach konkurencyjności, diagnozowaniem funkcjonowania instytucji oświatowych, oraz tworzenie i realizowanie własnych koncepcji działalności instytucji o wysokiej kulturze organizacyjnej w kontekście nowych strategii reform oświatowych na świecie.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Menadżer oświaty’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pomoc opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Szkołach,
 • Placówkach oświatowych,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Placówkach resocjalizacyjno-specjalistycznych,
 • Gimnazjach,
 • Zasadniczych szkołach zawodowych,
 • I wielu innych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Menadżer oświaty” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach,
 • Placówkach oświatowych,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Menadżer oświaty” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Stanowiska kierownicze w instytucjach szkolnych, przedszkolnych i pozaszkolnych,
 • Zakładanie własnych placówek oświatowych,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24