Nowe władze Koła Naukowego Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, działa od kilku lat. Po krótkiej przerwie reaktywowało swoją działalność, której celem jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz edukacyjnej. Zapraszamy do współpracy, chętnych prosimy o zgłaszanie się do:

Przewodniczącej Koła: Justyny Kwiecińskiej, I Rok – Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną
Zastępcy Przewodniczącej: Jolanty Kowalczyk, I Rok – Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną
Sekretarza: Kseni Bondara, I Rok – Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną

Koło Naukowe Pedagogów jest strukturą otwartą i dynamiczną, zarówno w zakresie przyjmowania nowych członków jak również poszukiwania nowych i ciekawych form pracy.

Opiekunem dydaktycznym jest mgr Dorota Zagrodnik.