Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Studia adresowane są do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnego wsparcia i opieki zarówno dzieciom i młodzieży, jak również osobom starszym i niepełnosprawnym. Studenci nauczą się, m.in.: nawiązywania kontaktu z podopiecznym; udzielania wsparcia emocjonalnego, diagnozowania jego potrzeb i problemów. Nabędą umiejętność planowania i realizowania zadań we współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych.

Informacje formalne

Studia “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata.

Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pomoc opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Świetlicach szkolnych,
 • Ogrodach jordanowskich,
 • Świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • Szkołach różnego szczebla,
 • Domach dzieckach,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Ośrodkach wychowawczych,
 • Domach kultury,
 • Bursach, internatach,
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pomoc społeczno-wychowawcza z terapią zajęciową” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Pedagog szkolny,
 • Terapeuta pedagogiczny,
 • Wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Doradca lub konsultant w placówkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • Opiekun środowiskowy,
 • I wielu innych.
Koszt - studia niestacjonarne
200 zł
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
lub
3 705 zł za cały rok z góry.

Studiuj za 299zł miesięcznie!

Wypełnij formularz, zarejestruj się i otrzymaj kod rabatowy uprawniający do udziału w promocji.

Rejestracja trwa do 14 października 2018 r. Cena obejmuje wszystkie specjalności studiów licencjackich i dotyczy płatności miesięcznych.

Zarejestruj się

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24