fbpx
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do osób zainteresowanych posługiwaniem się zaawansowaną wiedzą administracyjną, poszerzoną o wiedzę na temat wpływu czynników psychopedagogicznych na kulturę, organizację i relacje międzyludzkie w miejscu pracy, problemami wiązanymi z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacji, oraz przygotowaniem do pełnienia ról kierowniczych i rozwojem zawodowym związanym z prowadzeniem działalności pedagogicznej zgodnie z wykształceniem w zakresie pedagogiki pracy, nauk o pracy i innych dyscyplin z nimi związanych., oraz orientacją, poradnictwem i doradztwem zawodowym, procesem kształcenia zawodowego, organizacją działalności gospodarczej, jak również funkcjonowaniem współczesnego zakładu pracy i problematyką edukacji zawodowej dorosłych, pracujących oraz bezrobotnych.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Szkołach dla dorosłych,
 • Centrach kształcenia ustawicznego,
 • Pozaszkolnych instytucjach edukacji,
 • Zakładach pracy jako specjalista do spraw szkoleń (edukacji) oraz specjalista do spraw personalnych,
 • Instytucjach społeczno-kulturalnych,
 • Urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery,
 • Instytucjach doradztwa personalnego
 • Administracji samorządowej,
 • Wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,
 • Agencjach pośrednictwa pracy,
 • Centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • Organizacjach pracodawców,
 • Ochotniczych hufcach pracy,
 • Działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych,
 • Poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,
 • Niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy,
 • Możesz prowadzić kursy i szkolenia,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Organizator edukacji dorosłych, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
 • Pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Pracownik działów personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy,
 • Analityk pracy,
 • Doradca personalny,
 • Konsultant ds. kariery,
 • Specjalista ds. kadr,
 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników,
 • Specjalista ds. zarządzania talentami,
 • Broker edukacyjny,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24