fbpx
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych istotą i sposobami stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka wieku średniego i późnego dzieciństwa, zasadami, metodami i formami organizacyjnymi pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteriami wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Specjalności do wyboru z grupy “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” obejmują:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją alternatywną​,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją muzyczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z diagnozą i terapią pedagogiczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją plastyczną i techniczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z nauczaniem języka angielskiego dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z zarządzaniem oświatą.
Informacje formalne

Studia w ww. specjalnościach z grupy ,,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w jeden z powyższych specjalności z grupy “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach podstawowych klas I-III,
 • Placówkach wychowania przedszkolnego,
 • Świetlicach szkolnych,
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • Placówkach artystycznych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w jednej ze specjalności z grupy “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24