fbpx
Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, pedagogów ulicy, wychowawców pracujących w środowisku otwartym, na stanowisku wychowawcy zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich.

Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań, diagnozowaniem problemów i podejmowania działań resocjalizacyjnych, oraz  umiejętnościami w zakresie analizy potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych bezrobociem bądź sytuacjami losowymi. Ponadto rozpoznawaniem indywidualnych potrzeby podopiecznych, analizowaniem przyczyny niepowodzeń szkolnych, a także profesjonalnym prowadzeniem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, oraz poszerzaniem możliwości profesjonalnego oddziaływania.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • Placówkach wsparcia dziennego,
 • Placówkach interwencyjnych,
 • Ośrodkach kuratorskich,
 • Placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich),
 • Zakładach karnych,
 • Aresztach śledczych,
 • Służbach sądowych i więziennych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel w szkołach podstawowych i placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • Nauczyciel w szkołach wchodzących w skład: młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24