Poznaj ofertę Policealnego Studium Zawodowego w Rykach

W ramach Policalnego Studium Zawodowego znajdującego się przy Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach słuchacze mogą odbywać kształcenie policealne w następujących specjalnościach:

 • Administracja w UE,
 • Archiwistyka,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • Florysta,
 • Geodeta,
 • Informatyka,
 • Masażysta,
 • Ochrona fizyczna osób i mienia,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Rachunkowość,
 • Technik farmaceutyczny,
 • Teleinformatyka,
 • Turystyka wiejska,
 • Usługi kosmetyczne,
 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik transportu drogowego,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej.
Nauka w Policealnym Studium Zawodowym w Rykach jest bezpłatna!
Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych oraz realizuje program zatwierdzony przez MEN!
Studium wydaje nieodpłatnie zaświadczenia do ZUS i KRUS!

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 18