Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie

Studia adresowane są do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie. Umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, realizowania i monitorowania działań związanych z pomocą dziecku i rodzinie. Pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji w pracy: asystenta rodziny, kuratora sądowego, mediatora rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej oraz doradcy rodzinnego.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Centrach pomocy rodzinie,
 • Poradniach oferujących wsparcie rodzinie,
 • Domach pomocy rodzinie,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Ośrodkach pomocy społecznej,
 • Ośrodkach wychowawczych,
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • Instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom,
 • Instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Świetlicach terapeutycznych i środowiskowych,
 • Szpitalach,
 • Regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • Świetlicach szkolnych,
 • Ogrodach jordanowskich,
 • Świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • Szkołach różnego szczebla,
 • Domach dziecka,
 • Domach kultury,
 • Bursach,
 • Internatach,
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • I wiele innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Asystent rodziny,
 • Kurator sądowy,
 • Mediator rodzinny,
 • Koordynator pieczy zastępczej,
 • Doradca rodzinny,
 • I wiele innych.
Koszt - studia niestacjonarne
200 zł
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.
409 zł miesięcznie
315 zł miesięcznie !
lub
3 705 zł za cały rok z góry.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24