fbpx
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwent tej specjalności będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę z pedagogiki specjalnej (głównie resocjalizacyjnej) do diagnozowania i analizy uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Studia te umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy pedagoga, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka, ochotnicze hufce pracy itp.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Profilaktyka społeczna i resocjalizacja’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Ogniskach wychowawczych,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Zakładach karnych i poprawczych
 • Instytucjach pomocy postpenitencjarnej,
 • Ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży,
 • Ośrodkach interwencyjnych (Policja, policyjna izba dziecka),
 • Domach dziecka,
 • Poradniach dla osób uzależnionych,
 • Sądownictwie,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Wychowawca,
 • Mediator sądowy,
 • Kurator,
 • Doradca,
 • Specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24