Rekrutacja 2018/2019

trwa!

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta studiów oraz chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach!

Wymagane dokumenty

Dla studiów licencjackich:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły

Pamiętaj również, aby przygotować kserokopie obydwu dokumentów.

Aktualne fotografie - 4 szt.

Pamiętaj, że fotografie muszą spełniać wymagania stosowane dla fotografii do dowodu osobistego.

Kserokopia dowodu osobistego
2 koperty z adresem kandydata i znaczkami
Dowód opłacenia wpisowego oraz opłaty za legitymację
   200 zł wpisowe
+ 20 zł legitymacja
Zdjęcie w formie elektronicznej (na płycie)

Wymagany format to .bmp, wymagane wymiary 114×144 pikseli.

Dla studiów podyplomowych:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Oryginał lub odpis dyplomu
Kserokopia dowodu osobistego
Aktualne fotografie - 2 szt.

Wymiary: 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy

Dowód opłacenia wpisowego i czesnego
300 zł wpisowe
+ 200 zł I-sza rata czesnego

Dokumenty możesz złożyć:

Osobiście

W dziekanacie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24