Rekrutacja 2020/2021

już trwa!

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta studiów oraz chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach!

Uwaga!

Od 1 sierpnia 2019 r. rekrutacja na studia odbywa się z użyciem Profilu Elektronicznego. Aby zarejestrować profil, przejdź do:

Opłaty

Studia licencjackie, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna
Czesne

Promocja przy zapisach do 20 sierpnia 2019 r.

35 rat po 411 zł
35 rat po 250 zł
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
Czesne

10 rat po 300 zł

Wymagane dokumenty

Dla studiów licencjackich:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły

Pamiętaj również, aby przygotować kserokopie obydwu dokumentów.

Aktualne fotografie - 4 szt.

Pamiętaj, że fotografie muszą spełniać wymagania stosowane dla fotografii do dowodu osobistego.

Instrukcja

Opłaty rekrutacyjne

   80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna

Zdjęcie w formie elektronicznej (na płycie)

Wymagany format to .bmp, wymagane wymiary 114×144 pikseli.

Dla studiów podyplomowych:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Oryginał lub odpis dyplomu
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
50 zł wpisowe

Dokumenty możesz złożyć:

Osobiście

W dziekanacie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24