Rekrutacja 2020/2021

trwa!

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w rok akademickim 2020/2021.

Uwaga!

Od 1 sierpnia 2019 r. rekrutacja na studia odbywa się z użyciem Profilu Elektronicznego. Aby zarejestrować profil, przejdź do:

Opłaty

Studia licencjackie, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna
Czesne
Promocja przy zapisach do 30 września 2020 r.

35 rat po 450 zł
35 rat po 330 zł

Studia podyplomowe, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne

50 zł wpisowe

Czesne
Uwaga: rekrutacja na semestr wiosenny trwa do 28 lutego 2021 r.
 
Promocja

Pierwsza specjalność: 3200 zł

Pierwsza specjalność: 3000 zł
Kolejna specjalność: 2500 zł
przy płatności jednorazowej za specjalność z góry

Wymagane dokumenty

Dla studiów licencjackich:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły

Pamiętaj również, aby przygotować kserokopie obydwu dokumentów.

Aktualne fotografie - 4 szt.
Pamiętaj, że fotografie muszą spełniać wymagania stosowane dla fotografii do dowodu osobistego. Instrukcja.
Opłaty rekrutacyjne

   80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna

Fotografia w formie elektronicznej
Format pliku: .jpg
Wymiary: 2,0 x 2,5 cm
Rozdzielczość: 300 DPI

Dla studiów podyplomowych:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Oryginał lub odpis dyplomu
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
50 zł wpisowe

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 81 473 71 79