Rekrutacja 2020/2021

trwa!

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w rok akademickim 2020/2021.

Uwaga!

Od 1 sierpnia 2019 r. rekrutacja na studia odbywa się z użyciem Profilu Elektronicznego. Aby zarejestrować profil, przejdź do:

Opłaty

Studia licencjackie, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna
Czesne
Promocja przy zapisach do 30 września 2020 r.

35 rat po 450 zł
35 rat po 330 zł

Studia podyplomowe, niestacjonarne
Opłaty rekrutacyjne

50 zł wpisowe

Czesne
Promocja
Pierwsza specjalność: 3200 zł

Pierwsza specjalność: 3000 zł
Kolejna specjalność: 2500 zł
przy płatności jednorazowej za specjalność z góry

Uwaga!

Z uwagi na, niestety, wciąż utrzymujący się w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, w odpowiedzi na wnioski społeczności akademickiej w r.a. 2020/2021 dla zainteresowanych kandydatów oferujemy w ramach studiów kwocie czesnego użyczenie urządzenia dostępowego do internetu do nauki zdalnej – internet LTE bez limitu transferu danych. Przy zapisach do 13 września 2020 r. obowiązuje promocja: 35 rat po 385 zł.

Wymagane dokumenty

Dla studiów licencjackich:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły

Pamiętaj również, aby przygotować kserokopie obydwu dokumentów.

Aktualne fotografie - 4 szt.

Pamiętaj, że fotografie muszą spełniać wymagania stosowane dla fotografii do dowodu osobistego.

Instrukcja

Opłaty rekrutacyjne

   80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna

Zdjęcie w formie elektronicznej (na płycie)

Wymagany format to .bmp, wymagane wymiary 114×144 pikseli.

Dla studiów podyplomowych:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Oryginał lub odpis dyplomu
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
50 zł wpisowe

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 81 473 71 79