Rekrutacja 2021/2022

trwa!

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia w rok akademickim 2021/2022 w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach kandydatów na studia wyższe.

Uwaga!

Od 1 sierpnia 2019 r. rekrutacja na studia odbywa się z użyciem Profilu Elektronicznego. Aby zarejestrować profil, przejdź do:

Opłaty

Studia licencjackie, niestacjonarne, 6-semestralne
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna
Czesne

Promocja przy zapisach do 15 września 2021 r.

35 rat po 450 zł
33 raty po 320 zł

Studia podyplomowe, niestacjonarne, 4-semestralne
Opłaty rekrutacyjne

50 zł wpisowe

Czesne

Promocja!

Każda specjalność: 3200 zł

Pierwsza specjalność:
1 x 2500 zł  przy płatności jednorazowej, lub
2 x 1300 zł przy płatności w dwóch ratach, lub
3 x 900 zł przy płatności w trzech ratach

Każda kolejna specjalność:
1 x 2300 przy płatności jednorazowej, lub
2 x 1200 przy płatności w dwóch ratach

Wymagane dokumenty

Dla studiów licencjackich:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły

Pamiętaj również, aby przygotować kserokopie obydwu dokumentów.

Aktualne fotografie - 4 szt.
Pamiętaj, że fotografie muszą spełniać wymagania stosowane dla fotografii do dowodu osobistego. Instrukcja.
Opłaty rekrutacyjne

   80 zł wpisowe
+ 120 zł opłata kwalifikacyjna

Fotografia w formie elektronicznej
Format pliku: .jpg
Wymiary: 2,0 x 2,5 cm
Rozdzielczość: 300 DPI

Dla studiów podyplomowych:

Podanie (kwestionariusz osobowy)
Oryginał lub odpis dyplomu
Opłaty rekrutacyjne
80 zł wpisowe
50 zł wpisowe

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 81 473 71 79