Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Studia adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii oraz doboru właściwych strategii, metod i technik w pracy socjoterapeutycznej, oraz nabyciem umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie socjoterapii i profilaktyki: uzależnień od substancji psychoaktywnych, przemocy, samobójstw, nadużyć seksualnych, a także nauki zachowań prospołecznych, asertywnych, redukcji stresu i agresji oraz zdobyciem kompetencji komunikacyjnych w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów w rodzinach dysfunkcyjnych. Ponadto posiadaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych, prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowania i kierowania strategiami profilaktycznymi i socjoterapeutycznymi.
Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Socjoterapia i terapia pedagogiczna’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności „Socjoterapia i terapia pedagogiczna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Szkołach,
 • Placówkach oświatowych,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Placówkach resocjalizacyjno-specjalistycznych,
 • Gimnazjach,
 • Zasadniczych szkołach zawodowych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności „Socjoterapia i terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • Pedagog w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24