Starości grup dydaktycznych

I ROK

STAROSTA ROKU
Marta Jabłońska

Magdalena Mroczek

Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

Piotr Kordel

Pedagogika obronna z bezpieczeństwem publicznym

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Pomoc społeczno- wychowawcza rodzinie

II ROK

STAROSTA ROKU
Paulina Węgier – Grzechnik

III ROK

Krzysztof Hałas

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Marta Janiszek

Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

Danuta Lesicka- Kurzyp

Pedagogika obronna z bezpieczeństwem publicznym

Barbara Lodowska

Pomoc społeczno- wychowawcza rodzinie