Opłać czesne

Kliknij przycisk powyżej, aby przejść do panelu płatności, w którym w szybki i wygodny sposób dokonasz opłaty czesnego.

Profil Elektroniczny

Numery rachunków

Od dn. 1 lipca 2020 r. płatności za czesne należy dokonywać z użyciem profilu elektronicznego.

Samorząd studencki

Regulamin

Regulamin samorządu studenckiego

Kodeks

Kodeks etyki studentów LSW

Wiadomości

Wiadomości z życia samorządu

Koło nauowe

Statut

Statut uczelnianego koła naukowego

Wiadomości

Wiadomości z życia koła

Pomoc materialna

Stypendia

Pomoc materialna dla studentów.

Biblioteka

Zasoby

Zasoby biblioteczne

Zestawienia

Tematyczne zestawienia biblioteczne

Biuro karier

Przydatne zasoby

Dla osób szukających zatrudnienia.